Finestra oberta, tots ens podem comunicar

Finestra oberta, tots ens podem comunicar

Què és CASMACS La Casa Social del Sord de Manresa i Comarques, fundada el 1953 i declarada d’Utilitat Pública el 1980. Les finalitats principals són la potenciació, la inclusió i la defensa dels interessos de les persones sordes. Els darrers anys hem treballat...